Sản phẩm

GỐI ĐỠ


GỐI ĐỠ


Gối đỡ vòng bi đưa ra phương pháp tiện ích trong việc sử dụng các ứng dụng vòng bi lăn tiếp xúc có độ tin cậy cao mà không cần thiết phải sản xuất gối đỡ vòng bi.

Nhìn chung cụm gối đỡ vòng bi có các đặc điểm sau:
  • Có khả năng tự lựa.
  • Nắp chắn
  • Dễ dàng tháo lắp
  • Có thể hoán đổi các cum gối đở của các hàng khác.
  • Chốt giữ không quay ở vành ngoài.
  • Thích hợp với các loại vòng đai khác thường
  • Chân giữ định vị lắp ráp.
Xem thông số kỹ thuật...


Copyright © 2010 ThanhNien, All Rights Reserved.

Designed & powered by Web3dsoft.com